Letní kurzy angličtiny

Organizace výuky letních kurzů angličtiny

Letní kurzy angličtiny probíhají o hlavních letních prázdninách buď v České republice, nebo v některé anglicky mluvící zemi. Trvají většinou jeden až čtyři týdny a jsou zaměřeny zejména na rozvoj komunikativních dovedností (konverzace a poslech).

Výuka je uzpůsobena pro studenty na všech znalostních úrovních.  Před začátkem letního kurzu angličtiny jsou účastníci na základě rozřazovacích testů rozděleni do skupin, které odpovídají jejich aktuálním schopnostem. Vyučujícími jsou rodilí mluvčí z Velké Británie, USA i Austrálie a kvalifikovaní lektoři z České republiky.

Metodika výuky letních kurzů angličtiny

Každý vyučovací den je rozdělen do několika částí. Dopoledne probíhá intenzivní vyučování v malých skupinách po 5 až 7 členech. Odpoledne pak výuka pokračuje atraktivnější a zábavnější formou. Pomocí různých her dochází k lepšímu zapamatování gramatiky i anglických slovíček. Během večerní části letních kurzů angličtiny se konají jazykové hry a soutěže, komunikativní cvičení ve dvojicích a skupinách a práce s písňovými texty.

Kromě výuky se také konají různé výlety do okolí, vyjížďky na kole apod. Na lekcích panuje přátelská atmosféra bez stresu, tvořivost a hravost, které napomáhají snazšímu vstřebání vyučovací látky. Pokud chcete strávit část prázdnin v nádherné přírodě, poznat nové zajímavé lidi a ještě si zlepšit svoje jazykové schopnosti, je pro vás intenzivní letní kurz angličtiny ideální.