Pomaturitní studium angličtiny

Komu je pomaturitní studium angličtiny určeno

Pomaturitní studium angličtiny je ideální pro studenty, kteří nebyli pro školní rok, který následuje po složení maturitní zkoušky, přijati na vysokou školu, nebo se prozatím nerozhodli, jak se budou po úspěšném dokončení středoškolského vzdělání realizovat. Probíhá jako jednoletý kurz v kombinaci s některým dalším jazykem. Výuka začíná začátkem září a končí koncem června.

Úspěšným maturantům je přiznán statut středoškolského studenta v plném rozsahu (sociální a zdravotní pojištění hrazeno státem, daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu, apod.). Zájemci, kteří maturitní zkoušku nesložili, studovat mohou, ale nelze jim přiznat statut studenta, tudíž nemohou požívat žádných výhod.

Organizace výuky pomaturitního studia angličtiny

Do kurzů pomaturitního studia angličtiny se může přihlásit kdokoli bez ohledu na své dosavadní znalosti anglického jazyka. Studenti jsou po vstupních testech rozřazeni do 7 až 8 znalostních úrovní. Jednotlivé studijní skupiny jsou složeny z 15 až 20 členů. Vyučování probíhá většinou od pondělí do pátku, kdy se konají každý den 2 vyučovací hodiny s českými lektory a další 2 s rodilými mluvčími. Během kurzu pomaturitního studia angličtiny se organizuje 5 až 7 denní jazykový zájezd do Velké Británie.

Metodika pomaturitního studia angličtiny

Při výuce se využívá standardních metodik, podle kterých se postupuje na středoškolských ústavech. Důraz se klade na harmonické sladění studia gramatiky, osvojování nové slovní zásoby, aktivní komunikace a psaní. Při pomaturitním studiu angličtiny se uplatňují jak tradiční, tak moderní výukové metody.

Ukončení pomaturitního studia angličtiny

Cílem kurzu je, aby studenti byli v případě zájmu schopni složit některou z jazykových zkoušek (Státní jazyková zkouška, Cambridge Exams). Proto je pomaturitní studium angličtiny ukončováno závěrečným testem, který je jakousi simulací Cambridgských zkoušek. Absolventi ročního kurzu pomaturitního studia angličtiny obdrží certifikát, který dokládá dosažení určité jazykové úrovně.