Překladatelství

Význam překladatelské práce

Firmy nebo osoby, které komunikují se zahraničím, jsou často nuceny vytvářet materiály nebo dokumenty v cizím jazyce. Ačkoli jsou odborníky ve svém oboru, vyjádřit se v jiném než mateřském jazyce pro ně může být velmi obtížné. Proto je ideální svěřit tuto činnost vyškolenému překladateli. Takový specialista dokáže vytvořit technické, ekonomické i právní překlady. Ani jejich výsledky však nejsou dokonalé, proto by je vždy měli kontrolovat rodilí mluvčí.

Co se nejčastěji překládá

Pokud se omezíme na komerční sféru, nejčastěji se překládají různé technické manuály, návody, příručky, internetové stránky, právní dokumenty (např. smlouvy), propagační materiály a projektová dokumentace. Mezinárodní firmy vyžadují překlady tiskových, auditorských a výročních zpráv, obchodní korespondence a účetních výkazů. Velmi často se překladatelské služby využívají v komunikaci s orgány Evropské unie.

Co zajistí kvalitní překlad

Překladatel by neměl překládat otrocky a věrně slovo od slova, ale měl by dokázat zvolit určitou míru exprese (výjimkou jsou soudní překlady, které musí být přeloženy přesně a doslova). Výsledek by měl zachovávat podstatu originálu a měl by mít na čtenáře stejný účinek, jako má původní dokument.

Pokud není překladatelem rodilý mluvčí, měli byste trvat na tom, aby ho alespoň před definitivním dokončením zkontroloval. Závěrečná korektura ve spolupráci s rodilým mluvčím může odhalit mnohá nedorozumění. Kvalitní překladatelé také používají speciální překladatelský software, který využívá překladové paměti, a tím urychluje, zkvalitňuje a zlevňuje překladatelskou práci.

Dodejte překladateli pečlivě připravené podklady a i pak s ním často komunikujte. Specifikujte použití dokumentu – jiné vyznění bude mít interní materiál, jinak by měla vypadat např. tisková zpráva. Pokud budete vědět, že překladatele využijete dlouhodobě, vyberte si takového, se kterým máte dobré zkušenosti, a udržujte s ním dlouhodobé pracovní vztahy. To se týká zejména úzce specializovaných odborných témat.