Vtipné anglické věty a fráze

  • She is lubricated like a fox – Je mazaná jako liška
  • Stop knitting my head – Přestaň mi plést hlavu
  • He afterdid himself – Podělal se
  • World champion in tanks on ice – Mistr světa v tancích na ledě
  • He vomited a long postcard on her – Vrhl na ni dlouhý pohled
  • I am not smelling myself in my leather today – Necítím se dnes ve své kůži
  • Stop knitting my head – Přestaň mi plést hlavu
  • Your eyes September – Tvé oči září
  • She was sitting on between – Seděla na mezi