Výuka němčiny

Význam německého jazyka

Němčina je západogermánský jazyk, kterým celosvětově hovoří více jak 100 milionů rodilých mluvčích. Na evropském kontinentě je s počtem 92 milionu mluvících druhým nejrozšířenějším jazykem po ruštině. Úředním jazykem je německý jazyk v Německu, Rakousku, Belgii, Lichtenštejnsku, Lucembursku a Švýcarsku. Regionálně se tímto jazykem mluví také v Dánsku a Itálii.

Z perspektivy České republiky je němčina vedle angličtiny druhým nejdůležitějším dorozumívacím jazykem, protože náš západní soused patří k našim největším obchodním a hospodářským partnerům. Mnoho českých občanů žijících v pohraničí pracuje v německých nebo rakouských podnicích.

Německo i Rakousko patří k tradičním turistickým cílům. Zimní dovolené v Alpách, v létě výlety po cyklostezkách a celoročně pobyty ve wellness centrech jsou stále oblíbenější. Mladí lidé zase cestují do dynamicky se měnícího Berlína, všichni si rádi zajedou na vánoční trhy do Vidně či do Drážďan. Znalost němčiny by tedy měla patřit k těm základním.

Pro koho jsou jazykové kurzy němčiny určeny

V Evropě je němčina důležitým dorozumívajícím jazykem. Kvůli zvýšení možnosti uplatnění na evropském trhu práce by v prvé řadě měli kurzy německého jazyka navštěvovat studenti středních, vyšších a vysokých škol. Pro ně jsou vhodné denní kurzy s intenzivní výukou. Využívat také mohou letní kurzy, které se konají v některé německy hovořící zemi.

Pro studenty různých oborů a další specialisty jsou určené kurzy odborné němčiny. Jedná se například o němčinu pro lékaře a zdravotní sestry. Existují ale také kurzy se zaměřením na určité služby – kuchaři, číšníci a mnoho dalších profesí. Pro manažery jsou připraveny kurzy obchodní němčiny.